1200x400px transp

Augenoperationen ganz ohne überflüssigen Krankenhausaufenthalt!

Badania kliniczne i szkolenia

Autoryzacja szkolenia

Lekarze specjaliści w zakładzie mają uprawnienia do prowadzenia szkoleń doskonalących, trzech spośród nich to habilitowani nauczyciele akademiccy. Liczby te są w najwyższym stopniu niezwykłe w odniesieniu do zakładu niebędącego kliniką uniwersytecką. Znaczne kompetencje naukowe idące w parze z wysokim stopniem doświadczenia klinicznego stanowią podstawę tego, że w naszym zakładzie może być realizowane fundowane doskonalenie kadr asystenckich. W ostatnich 15 latach 35 początkujących okulistów ukończyło swoją specjalizację lekarską w wymiarze całkowitym lub częściowym w naszym zakładzie.

European VitreoRetinal Society (EVRS)

Opracowana w zakładzie ekspertyza została rozpowszechniona w całym świecie w wyniku szeroko zakrojonych działań na płaszczyźnie szkoleniowej i doskonalenia umiejętności zawodowych. I tak Augenklinik Universitätsallee jest członkiem założycielem „European VitreoRetinal Society”, organizacji, która całkowicie poświęciła się kształceniu oraz wymianie doświadczeń i praktykuje ten rodzaj działalności poprzez Website i corocznie organizowane kongresy przy współudziale prawie 1000 uczestników z ponad 60 krajów. Obecnie dr hab. Lucke jest prezesem tego towarzystwa
www.evrs.org

European VitreoRetinal Training School (EVRTS)

Każdego roku “European VitreoRetinal Training School” przyciąga do Bremen licznych młodych chirurgów ze wszystkich krajów świata. 2-tygodniowe, jedyne w skali całego świata szkolenie, zostało zorganizowane przed 8 laty przez dr hab. Lucke w Bremen i stopniowo ugruntowało swoją pozycję jako szkoleniowy standard w zakresie chirurgii siatkówki/ciała szklistego. Od chwili zorganizowania tej formy kształcenia skorzystało z niej 350 uczestników z 65 krajów.
EVRTS 2014

Publikacje

Ciekawość i myślenie ukierunkowane naukowo stanowią składniki naszej codziennej pracy z pacjentami. Trzech spośród pięciu lekarzy specjalistów w zakładzie to habilitowani nauczyciele akademiccy, którzy przez długie lata stali się współautorami 112 publikacji naukowych. 25 z nich powstało w samym zakładzie. Są oni autorami 18 pozycji naukowych i jednej książki, wygłosili ponadto ponad 800 wykładów na kongresach i sympozjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Krytyczne zacięcie i związana z nim intensywna wymiana poglądów prowadzona z kolegami z całego świata wychodzi bezpośrednio na dobre naszym pacjentom, gwarantuje diagnozowanie i leczenie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki.

Badania kliniczne

Studia kliniczne powinny być prowadzone tam, gdzie leczy się wielu pacjentów. Augenklinik Universitätsallee jest właśnie predestynowana ku temu, aby weryfikować swoje doświadczenia wyniesione z pracy klinicznej w aspekcie naukowym i aby upowszechniać uzyskiwane na tej drodze doświadczenia. Odbywa się to ustawicznie i w sposób bardzo aktywny, w ramach naszego zarządzania jakością. I z sukcesem, co w sposób przekonujący potwierdza znacząca ilość publikacji.

Die VIBERA Studie stanowi szczególny przykład tego zaangażowania w aspekcie czysto naukowym. Po raz pierwszy bez udziału producenta leków sprawdzono, czy w przypadku uwarunkowanej wiekiem degeneracji plamki bardziej skuteczne jest stosowanie leku „Lucentis“ czy alternatywnego środka „Avastin“. To farmaceutyczne studium jest obecnie realizowane zgodnie z sugestią naszego zakładu przez farmakologiczny Instytut Kliniki Bremen Centrum. Augenklinik Unversitätsallee jest tutaj wiodącym centrum kontrolnym. To studium cieszy się wielkim poważaniem na arenie międzynarodowej. Jest jednym z niewielu studiów w skali całego świata zajmujących się tą problematyką, a zarazem jedynym, którego protokół kontrolny spełnia wszystkie kryteria stawiane wobec studiów dopuszczających dla leków.
http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbm/institute/pharmakologie-bremen/klinische-forschung/vibera.html

logo capio augenklinik

Augenklinik Universitätsallee
Bremen GmbH

Parkallee 301 / Universitätsallee
28213 Bremen

Telefon

Zentrale +49 421 - 5665 - 200
Privatpatienten +49 421 - 5665 - 250
Telefax +49 421 - 5665 - 299
E-Mail sekretariat@retina.to

Lage und Anfahrt

Planen Sie Ihre Anfahrt über
GoogleMaps

logo-euroeyes

Euroeyes®
Augenlaserzentrum
Bremen GmbH

Telefon +49 421 - 639 19 77
Kostenfreie Hotline 0800 17 11 17 11
www.euroeyes.de

Schiel-Zentrum Bremen
Universitätsallee OHG

Schielzentrum Bremen

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000