1200x400px transp

Augenoperationen ganz ohne überflüssigen Krankenhausaufenthalt!

Filozofia

Misja

Augenklinik Universitätsallee podejmuje działania w celu utrzymania zdolności widzenia u swoich pacjentów poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i przyjaznych dla pacjentów metod, poprzez leczenie z wykorzystaniem wysokowydajnej i przyjaznej dla pacjentów infrastruktury, a także przywrócenie zdolności widzenia wzgl. jej poprawy, oraz przekazywanie zdobytej przy tym wiedzy dla dobra całego społeczeństwa i kolejnych jego generacji.

Wizja

Augenklinik Universitätsallee została założona, aby w skostniałym strukturalnie systemie opieki zdrowotnej, w którym w wyniku ostrego rozdziału pomiędzy leczeniem ambulatoryjnym i stacjonarnym pacjenci są regularnie niepotrzebnie leczeni z lekceważeniem ich praw osobistych odnoszących się do przeprowadzania operacji oczu w aspekcie medycznym pozostając w szpitalnych łóżkach i w trybie stacjonarnym, stworzyć nowoczesną, efektywną i przyjazną dla pacjentów alternatywę dla dobra ludzi chorych oraz mając na celu redukcję kosztów w służbie zdrowia.

Poprzez taki pozytywny przykład ma to pokazać decydentom w ramach polityki odniesionej do organizacji służby zdrowia, że przy odpowiednio zorganizowanej infrastrukturze i przy założeniu wysokiego stopnia kompetencji medycznej również najbardziej kompleksowe operacje oczu mogą być przeprowadzane bez drogiej, klasycznej szpitalnej opieki medycznej przy zachowaniu co najmniej równorzędnej, jeżeli nawet nie lepszej jakości uzyskiwanych rezultatów i wskaźników sukcesu.

Nasze obietnice dla naszych pacjentów:

 • że w każdej chwili stawiamy na pierwszym miejscu ich zdrowie i ich dobro
 • że przedstawiamy się im z podaniem nazwiska i traktujemy ich z należnym respektem, zachowaniem zasad uprzejmości i przyjaźnie
 • że ich wysłuchamy i udzielimy wszelkich informacji, które są im potrzebne do zrozumienia ich schorzenia i jego leczenia
 • że będą przez nas traktowani jako dobrze poinformowani partnerzy przy podejmowaniu wszelkich koniecznych decyzji
 • że pomożemy w rozwiązaniu problemów i pokonaniu dolegliwości, które mają
 • że w największym możliwym stopniu skrócimy czasy oczekiwania. Gdyby jednak w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń doszło do nadmiernie wydłużonych czasów oczekiwania, wyjaśnimy tego przyczyny i uczynimy wszystko, aby nie marnować ich drogocennego czasu
 • że ich wyleczenie będzie stanowiło dla nas priorytet oraz że będziemy unikali podejmowania czynności realizowanych raczej rutynowo
 • że zachowamy dyskrecję w sprawach związanych z ich dolegliwościami i stanem zdrowia wobec osób trzecich
 • że będziemy przeprowadzać tylko badania lub „indywidualne zabiegi zdrowotne“ (IGeL), które zapewnią w ich indywidualnym przypadku bezpośrednie korzyści diagnostyczne lub terapeutyczne
 • że w każdej chwili będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, zarządzeń lekarskich i dyrektyw. W szczególności nie realizujemy żadnych niedozwolonych płatności na rzecz osób skierowujących, ponieważ do swobodnej decyzji każdego pacjenta należy to, z porady którego lekarza korzysta, a skierowania powinny następować wyłącznie na podstawie kryteriów czysto medycznych
 • że w nagłych przypadkach podejmiemy wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego leczenia

logo capio augenklinik

Augenklinik Universitätsallee
Bremen GmbH

Parkallee 301 / Universitätsallee
28213 Bremen

Telefon

Zentrale +49 421 - 5665 - 200
Privatpatienten +49 421 - 5665 - 250
Telefax +49 421 - 5665 - 299
E-Mail sekretariat@retina.to

Lage und Anfahrt

Planen Sie Ihre Anfahrt über
GoogleMaps

logo-euroeyes

Euroeyes®
Augenlaserzentrum
Bremen GmbH

Telefon +49 421 - 639 19 77
Kostenfreie Hotline 0800 17 11 17 11
www.euroeyes.de

Schiel-Zentrum Bremen
Universitätsallee OHG

Schielzentrum Bremen

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000